Suy nghĩ về ý kiến: “Sống là không chờ đợi”


Suy nghĩ về ý kiến: “Sống là không chờ đợi”

Gợi ý

HƯỚNG DẪN

* Nhận thức đúng đắn bản chất của cuộc sống hiện đại: sống có nghĩa là không chờ đợi.

+ sống không phụ thuộc, không giẫm chân tại chỗ, không để ngày tháng trôi qua lãng phí, là không dựa dẫm, trông chờ vào người khác.

+ sống không nên nuôi ảo tưởng cho tương lai và đắm mình vào quá khứ, sống với hiện tại trước mắt và không ỷ lại.

* Rút ra quan niệm sống đúng đắn cho bản thân:

+ Phấn đấu học tập và làm việc để xây dựng tương lai vững chắc.

+ sống phải năng động, sáng tạo, sử dụng thời gian có hiệu quả.

+ Không thỏa mãn những gì đã có và không sống trong tưởng tượng.

* Nhìn nhận ở góc độ khác:

+ sống không mơ ước, dễ trì trệ, lạc hậu.

+ Nhiều hoàn cảnh cần phải biết kiên trì, nhẫn nại để dẫn tới thành công.

* Rút ra quan niệm sống, thái độ phù hợp cho từng hoàn cảnh, nhìn nhận vấn đề ở thái độ tích cực và chủ động hơn.

Sachtailieu.com

>> Xem thêm:  Viết một bài văn ngắn với chủ đề: Không thể thiếu tình bạn

Bài viết liên quan