Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy – Văn mẫu lớp 2


Tả một thứ nông cụ mà em nhìn thấy – Văn mẫu lớp 2

Cái cày là đồ làm ruộng cần nhất của nhà nông. Cái cày của ta dùng còn đơn sơ lắm, hầu hết làm bằng gỗ. Thân cày, náng cày, chỗ để tay cầm (seo cày) toàn bằng gỗ. Chỉ có cái lưỡi cày và cái diệp là bằng sắt.

Ngày xưa, cái cày, cái bừa đều là sản phẩm thủ công của một nền nông nghiệp lạc hậu. Việc cày, bừa chỉ dùng sức trâu bò. Ngày nay, nông nghiệp nước ta đã và đang được cơ giới hóa. Máy cày, máy bừa, máy gặt… đã được sử dụng khá rộng rãi.

>> Xem thêm:  Tả một người phụ nữ mà em yêu quý - Văn mẫu lớp 2

Bài viết liên quan