Chứng minh câu tục ngữ “Có chí thì nên”Tìm theo từ khóa: