Thẻ: mái ấm gia đình

vietvanhoctro - Tuần 21 - Vợ Nhặt

Sóng

SóngHướng dẫn Sóng là một trong những bài thơ tình đặc sắc nhất của Xuân Quỳnh. Mượn hình ảnh sóng, ...