Tập đọc: Âm thanh thành phố


Tập đọc: Âm thanh thành phố

Hướng dẫn

Trả lời câu hỏi

1. Hằng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào?

Trả lời: Hằng ngày, anh Hải nghe thấy tiếng ve kêu, tiếng kéo của những người bán thịt bò khô, tiếng còi ô tô, tiếng còi tàu hoả, tiếng bánh sắt lăn trên đường ray, tiếng đàn vi-ô-lông, đàn pi-a-nô.

2. Tìm các từ ngữ tả các âm thanh ấy.

Trả lời: Sau đây là các từ ngữ tả các âm thanh ấy: náo nhiệt, ồn ã, rền rĩ, lách cách, gay gắt, thét lên, ầm ầm.

3. Các âm thanh trên nói lên điều gì về của thành phố?

Trả lời: Các âm thanh trên nói lên cuộc sống của thành phố luôn sôi động, luôn ồn ào và căng thẳng nhưng xen vào đó cũng có những lúc người ta chợt nghe thấy một tiếng đàn du dương, êm ái.

Nội dung: Cuộc sống náo nhiệt ở thành phố với nhiều âm thanh ồn ào, sôi động. Tuy nhiên vẫn có những âm thanh êm ả làm cảm thấy dễ chịu.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Tập đọc: Cậu bé thông minh

Bài viết liên quan