Tập đọc: Có chí thì nên


Tập đọc:

Hướng dẫn

I. CÁCH ĐỌC

Giọng khuyên bảo nhẹ nhàng, rõ ràng, rành rẽ.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. Xếp thành ba nhóm:

a. Khẳng định rằng có thì nhất định thành công: (1) , . (4) Người có chí thì nên. Nhà có nền thì vững.

b.Khuyên, người ta giữ vững mục tiêu đã chọn: (2) Ai ơi đã quyết thì hành. Đã đan thì lận tròn vành mới thôi! (5) Hãy lo bền chí câu cua. Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

c. Khuyên người ta không nản lòng khi gặp khó khăn: (3) Thua keo này bày keo khác (6) Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo. (7) Thất bại là mẹ thành công.

2. Cách diễn đạt của tục ngữ có những độc điểm sau khiến người đọc dễ nhớ, dễ hiểu:

+ Ngắn gọn ít chữ

+ Có vần, nhịp câu đôi.

Có công mài sắt / có ngày nên kim

– Ai ai đã quyết thì hành

Đã đan thì lận tròn vành mới thôi!

– Thua keo này / bày keo khác

– Người có chí thì nên!

– Nhà có nền thì vững

Hãy lo bền chí câu cua /

Dù ai câu chạch, câu rùa mặc ai!

Chớ thấy sóngcả / tay chèo

Thất bại là mẹ thành công

+ Có hình ảnh:

– Mài sắt nên kim: người kiên nhẫn

>> Xem thêm:  Tập đọc: Thưa chuyện với mẹ

– Người đan lát quyết làm cho sản phẩm tròn vành.

– Kiên trì câu cua.

– Người chèo thuyền không rã tay chèo giữa sóng to gió lớn.

3. phải rèn ý chí vượt qua của chính , bỏ dần những thói quen xấu.

Một học sinh không có ý chí, gặp một bài học dài, một bài tập khó đã bỏ cuộc. Bị điểm thấp, bị rầy la là chán nản. Không chịu khắc phục các thói quen ngủ sớm, dậy muộn, luôn tìm cớ để trốn học: không có bút, mất bút là không làm bài; thấy trời mưa, trời nắng là muốn nghỉ học ở nhà giả vờ nhức đầu, đau bụng…

Nội dung: Các câu tục ngữ khẳng định có ý chí thì nhất định thành công, khuyên chúng ta cần giữ vững mục tiêu đã chọn, không nản lòng khi gặp khó khăn.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan