Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục


Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân dục

Hướng dẫn

+ Tập đọc

LỜI KÊU GỌI TOÀN DÂN

(trích)

1. Sức khoẻ cần như thế nào trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?

Trả lời: Trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, sức khoẻ là hết sức cần thiết. Sức khỏe giúp giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới,…Việc gì cũng phái có sức khỏe mới làm thành công.

2. Vì sao tập thể dục là bổn phận của mỗi người yêu nước?

Trả lời: Người yêu nước thì phải tích cực tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Muốn tham gia tốt vào các sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc thì phải có sức khoẻ tốt. Muốn có sức khoẻ tốt thì phải tập thể dục. Mỗi một người dân yếu ớt tức là cả nước yếu ớt, mỗi một người dân mạnh khỏe tức là cả nước mạnh khỏe.

3. Em sẽ làm gì sau khi đọc bài văn trên?

Trả lời: Sau khi đọc bài Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của , em đã hiểu ra tầm quan trọng của việc tập thể dục trong đời sống . Em quyết tâm tập thể đục đều đặn mỗi sáng sớm cũng như tốt các tiết thể dục ở trường. Em cùng sẽ tự rèn luyện để có thể tham gia thi đấu một môn nào đó trong các cuộc thi thể dục thể thao do nhà trường tổ chức.

>> Xem thêm:  Tuần 17 - Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Nội dung: Bác Hồ kêu gọi toàn dân tập thể dục để rèn luyện sức khỏe.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan