Tập đọc: Mè hoa lượn sóng


Tập đọc: Mè hoa lượn sóng

Hướng dẫn

+ Tập đọc

MÈ HOA LƯỢN SÓNG

1. Mè hoa sống ở đâu?

Trả lời: Mè hoa sống ở trong ruộng rộng, dưới ao sâu, trong đìa con, đìa cạn.

2. Tìm các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn?

Trả lời: Các từ ngữ tả mè hoa bơi lượn dưới nước:

Ùa ra giỡn nước

Chị hơi đi trước

Em lượn theo sau

3. Xung quanh mè hoa còn các con vật nào? Đặc điểm riêng của chúng?

Trả lời: Xung quanh mè hoa còn có , tôm tép, cua, cá cờ. Các câu thơ sau nói lên đặc điểm của mỗi loài:

Cá mè ăn nổi

Cá chép ăn chìm

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

4. Chỉ ra hình ảnh nhân hoá mà em thích:

Trả lời: Em thích các hình ảnh nhân hoá sau:

Gọi chúng gọi bạn

Đắp đập be bờ

Quăng đó, quăng lờ

Cắm cờ lá chuối

Con tép lim dim

Trong chùm rễ cỏ

Con cua áo đỏ

Cắt cỏ trên bờ

Con cá múa cờ

Đẹp ơi là đẹp

Nội dung: Tả dưới nước của mè hoa và các loài cua, tôm, cá, tép,…

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Soạn bài Truyện Kiều của Nguyễn Du.

Bài viết liên quan