Tập đọc: Một mái nhà chung


Tập đọc: Một mái nhà chung

Hướng dẫn

+ Tập đọc

MỘT MÁI NHÀ CHUNG

1. Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của ai?

Trả lời: Ba khổ đầu nói đến mái nhà riêng của chim, của cá, của dím (nhím), của ốc, của em và của bạn.

2. Mỗi mái nhà riêng có nét gì đáng yêu?

Trả lời: Mỗi mái nhà riêng có nét khác biệt đáng yêu: mái nhà của chim thì lợp nghìn chiếc lá biếc, mái nhà của cá là sóng xanh rập rình, mái nhà của dím ẩn sâu trong lòng đất, mái nhà của ốc là chiếc vỏ tròn ngay bên mình, mái nhà của em thì có giàn gấc có quả đỏ che nghiêng, còn nhà của bạn thì có hồng trên mái.

3. Mái nhà chung của muôn vật là gì?

Trả lời: Mái nhà chung của muôn vật là bầu trời xanh đến vô cùng, là vòm trời cao rực rỡ bảy sắc cầu vồng.

4. Em muốn nói gì với những người bạn chung một mái nhà?

Trả lời: Em muốn nói với những người bạn chung một mái nhà rằng chúng ta rất được sống dưới mái nhà chung là bầu trời xanh, chúng ta phải biết sống thân ái với nhau và cùng góp sức giữ gìn bầu trời chung, mái nhà chung của chúng ta để nó không bị bởi khói bụi và nhiều thứ khí độc hại.

>> Xem thêm:  Tập đọc: Cuốn sổ tay

Nội dung: Mỗi vật có riêng nhưng đều có mái nhà chung là trái đất. Hãy yêu mái nhà chung, bảo vệ và giữ gìn nó.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan