Tập đọc: Nhớ Việt Bắc


Tập đọc: Nhớ

Hướng dẫn

+ Trả lời câu hỏi

1. Người cán bộ về xuôi nhớ gì ở Việt Bắc?

Trả lời: Người cán bộ về xuôi nhớ "những hoa cùng người" ở Việt Bắc. Nhớ hoa có nghĩa là nhớ cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp của núi rừng Việt Bắc. Nhớ người là nhớ những ở Việt Bắc chăm chỉ làm ăn và một lòng một dạ thuỷ chung với cách mạng.

2. Tìm các câu thơ cho thấy:

a) Việt Bắc rất đẹp:

Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi

mơ nở trắng rừng

Ve kêu rừng phách đổ vàng

Rừng thu trăng rọi hoà bình

b) Việt Bắc đánh giặc giỏi:

Nhớ khi giặc đến giặc lùng

Rừng cây núi đá ta cùng đánh Tây

Núi giăng thành luỹ sắt dày

Rừng che bộ đội rừng vây quân thù

c) Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua các câu thơ nào?

Trả lời: Vẻ đẹp của người Việt Bắc thể hiện qua các câu thơ sau:

Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng

Nhớ người đan nón chuốt từng sợi giang

Nhớ cô hái măng một mình

Nhớ ai tiếng hát ân tình thuỷ chung

Vẻ đẹp của người Việt Bắc là vẻ đẹp trong và trong chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của cách mạng.

Nội dung: Ca ngợi đất và người Việt Bắc rất đẹp và đánh giặc giỏi.

>> Xem thêm:  Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan