Tập đọc: Vàm Cỏ Đông


Tập đọc: Vàm Cỏ Đông

Hướng dẫn

+ Trả lời câu hỏi

1. Tình cảm của tác giả đối với thể hiện qua các câu nào ở khổ 1?

Trả lời: Tình cảm của tác giả đối với dòng sông thể hiện ở các câu:

Anh mãi gọi với lòng tha thiết

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm cỏ Đông

2. Dòng Vàm cỏ Đông có những nét gì đẹp?

Trả lời: Dòng Vàm cỏ Đông có nhiều nét đẹp:

Bốn mùa soi từng mảnh mây trời

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

3. Vì sao tác giả ví quê mình như dòng sữa mẹ?

Trả lời: Tác giả ví con sông như dòng sữa mẹ vì sông luôn đem dòng nước ngọt lành về tưới cho cây, cho lúa thêm xanh và sông cũng luôn đem phù sa về bồi đắp cho bờ bãi, ruộng đồng thêm màu mỡ.

Nội dung: được niềm tự hào và tình cảm yêu thương của tác giả đối với dòng sông.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Cảm nhận của anh (chị) về vẻ đẹp đoạn thơ sau trong bài Vội vàng của Xuân Diệu

Bài viết liên quan