Tập đọc: Văn hay chữ tốt


Tập đọc:

Hướng dẫn

I. CÁCH ĐỌC

Giọng kể từ tôn, chú ý phân biệt lời các nhân vật. Đổi giọng linh hoạt phù hợp với diễn biến câu chuyện.

Nhấn giọng các từ ngữ: rất xấu, khẩn khoản, oan uổng, sẵn lòng, thét lính, tuổi, vô cùng ân hận, dốc sức, cứng cáp, mười trang vở, nổi danh, văn hay chữ tốt.

II. GỢI Ý TÌM HIỂU BÀI

1. thường bị điểm kém vì chữ viết rất xấu cho dù bài văn của ông viết rất hay.

2. Sự việc xảy ra đã làm Cao Bá Quát ân hận là khi giúp bà cụ vì chữ của ông quá xấu quan không đọc được thét lính đuổi bà cụ về. Vì thế nỗi oan uổng của bà không được giải tỏa.

3. Do đó ông quyết tâm luyện chữ: sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện cho chữ cứng cáp. Mỗi tối, ông viết xong mười trang vở mới chịu đi ngủ. Ông còn mượn những chữ viết đẹp làm mẫu. Kiên trì luyện tập như thế suốt nhiều năm trời.

4. Tìm đoạn mở bài, thân bài, kết bài của truyện:

Mở bài (hai dòng đầu: từ đầu đến cho điểm kém): Từ thuở đi học, chữ viết xấu đã gây bất lợi cho Cao Bá Quát.

Thân bài (từ một hôm đến nhiều kiểu chữ khác nhau): Do ân hận vì chữ viết xấu của mình khiến nỗi oan của bà cụ hàng xóm không giải tỏa được, Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ đẹp.

>> Xem thêm:  Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Kết bài: (phần còn lại) Kết cục Cao Bá Quát đã thành công, nổi tiếng là người văn hay chữ tốt.

Nội dung: Ca ngợi tính kiên trì, quyết tâm sửa chữ viết xấu của Cao Bá Quát. Sau khi hiểu được chữ xấu rất có hại, Cao Bá Quát đã bền bỉ rèn luyện và trở thành người nổi tiếng văn hay chữ tốt.

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan