Tập đọc: Vẽ quê hương


Tập đọc: Vẽ

Hướng dẫn

+ Trả lời câu hỏi

1. Kể tên các cảnh vật được tả trong bài thơ.

Trả lời: Các cảnh vật được tả trong bài thơ: tre, lúa, sông máng, trời mây, nhà ở, mái ngói, , hoa gạo, mặt trời, lá cờ Tổ quốc.

2. Cảnh vật được miêu tả bằng nhiều màu sắc. Hãy kể tên các màu sắc ấy.

Trả lời: Các màu sắc của cảnh vật được tả trong bài thơ là: Tre xanh, lúa xanh, sông máng xanh mát, trời mây xanh ngắt, ngói mới đỏ tươi, đỏ thắm, mặt trời đỏ chót.

3. Vì sao bức tranh rất đẹp?

Trả lời: Câu trả lời đúng nhất là câu c): Vì bạn nhỏ yêu quê hương nên nhìn thấy cảnh nào của quê hương cũng đẹp và đã vẽ quê hương bằng màu sắc đẹp tươi.

Nội dung: Ca ngợi vẻ đẹp của quê hương và tình cảm yêu quê hương tha thiết của bạn nhỏ.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Dựa vào văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, em hãy viết một văn bản thuyết minh

Bài viết liên quan