Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật


Tập làm văn: Luyện tập xây dựng đoạn đồ vật

Hướng dẫn

1. Đọc các đoạn văn đã cho và trả lời câu hỏi

a) Cả ba đoạn văn đã cho đều thuộc phần thân bài bài miêu tả chiếc cặp.

b) Đoạn 1: Tả hình dáng bên ngoài.

Đoạn 2: Tả quai cặp và dây đeo.

Đoạn 3: Tả cấu tạo bên trong.

c) Nội dung miêu tả của mỗi đoạn văn được báo hiệu ở câu mở đoạn bằng những từ ngữ:

Đoạn 1: Đó là một chiếc cặp màu đỏ tươi.

Đoạn 2: Quai cặp làm bằng sắt không gỉ.

Đoạn 3: Mở cặp ra, em thấy trong cặp có tới ba ngăn…

2. Hãy quan sát kĩ chiếc cặp của em hoặc của bạn em và viết một đoạn văn miêu tả hình dáng bên ngoài chiếc cặp đó.

thực hiện theo đúng yêu cầu của câu hỏi. Cần lưu ý là chỉ viết một đoạn văn chứ không phải cả bài.

3. Hãy viết một đoạn văn tả bên trong chiếc cặp của em theo những gợi ý ở sách giáo khoa.

Học sinh tự viết theo yêu cầu của câu hỏi. Cũng cần lưu ý là chỉ viết một đoạn văn chứ không phải cả bài.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ

Bài viết liên quan