Tập làm văn: Mở bài trong bài văn kể chuyện


Tập làm văn: Mở bài trong bài

Hướng dẫn

I. NHẬN XÉT

1. Đọc truyện Rùa và Thỏ.

2. Đoạn mở bài trong truyện là: “Trời vào thu mát mẻ. Trên bờ sông, một con rùa đang cố sức tập chạy”.

3.Cách mở bài sau không kể thẳng vào sự việc để bắt đầu câu chuyện mà nói chuyện khác sau đó mới dẫn vào câu chuyện định kể.

II. GHI NHỚ

Có hai cách mở bài:

1. Mở bài trực tiếp:

Kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện

2. Mở bài gián tiếp:

Nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện định kể.

III. LUYỆN TẬP

1. Cách a:

Mở bài trực tiếp (kể ngay vào sự việc mở đầu câu chuyện kể).

Cách b, c, d:

Mở bài gián tiếp (nói chuyện khác để dẫn vào câu chuyện kể).

2. Truyện mở bài theo cách trực tiếp.

3. Kể lại phần mở đầu câu chuyện trên theo cách mở bài gián tiếp.

Ví dụ:

là một lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam, là một danh nhân văn hóa thế giới. Sự nghiệp vĩ đại của Bác khởi nguồn từ nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc. ấy bắt đầu khi Bác mới là một chàng trẻ tuổi. Thế nhưng, Bác rất giàu và nghị lực. Vì thế Bác đã thực hiện hoài bão cứu nước của mình. Để thấy được và nghị lực của Bác, chúng ta hãy tìm hiểu qua câu chuyện Hai bàn tay của tác giả Trần Dân Tiên. Chuyện là thế này:

>> Xem thêm:  Bánh Chưng, bánh Giầy (Tự học có hướng dẫn)

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan