Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày – Giới thiệu về tổ em


Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày – về tổ em

Hướng dẫn

+ Tập làm văn

1. Nghe và kể lại chuyện GlẤU CÀY

Bài làm

Khôn ngoan là vốn qúi của . Nếu không khôn ngoan thì làm việc gì cũng khó thành công thậm chí còn hỏng việc. Câu chuyện Giấu cày sẽ cho chúng ta thấy được của việc "thiếu đi sự khôn ngoan của con người ta". Chuyện kể rằng:

Có một anh nông dân đang cày ruộng. Đến trưa, vọ anh ta đến gọi về ăn cơm. Thấy vợ gọi riết quá, anh ta trả lời thật to:

– Để tôi giấu cái cày vào bụi cây này đã!

Về nhà, anh nồng dân bị vợ trách:

– Ông giấu cày mà la to như thế, kẻ gian nó biết chỗ, lấy cày đi thì sao?

Cơm nước xong, anh nông dân ra ruộng. Quả nhiên cày mất rồi. Anh ta liền chạy một mạch về nhà. Nhìn trước, nhìn sau chẳng thấy ai, anh ta ghé sát vào tai vợ thì thào:

– Nó lấy mất rồi!

Lời nhận định của người vợ thật không sai. Còn anh ta thì nên rút kinh nghiệm cho việc giấu cày của mình.

2. Dựa vào bài tập làm văn miệng tuần trước, hãy viết một đoạn văn .

(Xem lại bài viết vài lời giới thiệu về tổ em ở cuối tuần 14. Đó chính là một đoạn văn giới thiệu về tổ em)

>> Xem thêm:  Soạn bài: Kiểm tra phần Tiếng Việt

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan