Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường


Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ

Hướng dẫn

+ Tập làm văn

1. Tổ chức họp nhóm trao đổi về câu hỏi: "Em cần làm gì để ?"

– Tiến hành họp nhóm theo sự hướng dẫn của ().

2. Viết một đoạn văn ngắn thuật lại ý kiến của các bạn trong nhóm về những việc cần làm để bảo vệ môi trường.

Bài viết:

Nhóm tôi đã họp bàn về việc bảo vệ môi trường. Cả nhóm đã góp nhiều ý kiến và đi đến thống nhất như sau:

ở giữa tôi, tuy nhỏ nhưng vẫn là một chỗ nghỉ ngơi rất tốt cho mọi người, ở đó có nhiều cây xanh cho bóng mát, lại có hồ nước làm cho không khí mát dịu hơn, có nhiều ghế đá để ngồi nghỉ chân hóng gió. Tuy nhiên việc giữ gìn chung ở đây còn chưa tốt. Nhiều người vào công viên chơi vẫn còn vứt giấy, vứt rác bừa bãi, một số ghế ngồi không được sạch, một số em nhỏ còn vứt cả vỏ chai nhựa, hộp giấy đựng sữa xuống mặt hồ. Chúng tôi thấy cần phải tổ chức làm một buổi, đồng thời phải kiếm bảng gỗ viết những dòng chữ nhắc nhở mọi người giữ gìn chung và đến nhà bác tổ trưởng dân phố nhờ bác nêu vấn đề này lên trong các cuộc họp chung để mọi người luôn có ý thức giữ gìn cho công viên sạch đẹp.

>> Xem thêm:  Tập đọc: Người đi săn và con vượn

Minh Nguyệt

Bài viết liên quan