Thống kê kết quả học tập trong tháng vừa qua của em


Thống kê kết quả trong tháng vừa qua của em

Hướng dẫn

• Ví dụ về một bài làm như sau:
Điểm trong tháng 2 của Trương Mỹ Huyền – Tổ 1:
Số điểm dưới 5:
Số điểm 5 và 6:
Số điểm 7 và 8:
Số điểm 9 và 10:

Nguồn: Vietvanhoctro.com

>> Xem thêm:  MS492 - Viết đoạn văn tả cánh đồng quê em

Bài viết liên quan