Thuyết minh về quyển sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1 có sử dụng các biện pháp nghệ thuật


Thuyết minh về quyển sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập 1 có sử dụng các biện pháp nghệ thuật

Hướng dẫn

Mở bài:

– Giới thiệu sơ qua về cuốc sách:

+ Do ai biên soạn, nhà xuất bản nào….

Thân bài:

– Miêu tả từ trong ra ngoài:

+ Bìa sách (màu gì, trang trí những gì….)

+ Số trang, cách sắp xếp bài học. (mỗi bài thường đều có phần văn, tiếng Việt, TLV theo hướng tích hợp… )

– Nội dung cuốn sách:

+ Phần văn đề cập đến những thể loại nào, thời gian sáng tác, tác giả…

+ Phần tiếng Việt

+ Phần tập làm văn.

– Tác dụng của cuốn sách.(biên soạn tiếp theo chương trình ngữ văn 7,8 ; giúp hiểu hơn về nền Văn học nước nhà cũng như thế giới…)

Kết bài

– Tóm tắt lại cả bài.

– Nếu ý kiến riêng (nếu có) để làm sách trở nên sinh động hơn.

Minh Nguyệt

>> Xem thêm:  Bình luận ý kiến sau đây của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Bài viết liên quan