Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý, có khi được trưng bày trong tủ kính, … Em hãy chứng minh rằng trong… yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay chúng ta cần làm gì để “làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”


Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý, có khi được trưng bày trong tủ kính,… Em hãy chứng minh rằng trong… yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay chúng ta cần làm gì để “làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”

Gợi ý

Đề bài:

Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý, có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày (“Tinh thần yêu nước của nhân dân ta” – Hồ Chí Minh). Em hãy chứng minh rằng trong lịch sử nhân dân ta đã thể hiện tinh thần yêu nước rất sâu sắc. Theo em, ngày nay chúng ta cần làm gìđể “làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày”?

Bài làm:

“Nhân dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của ta”. Bác Hồ đã có một nhận định đúng đắn về tinh thần yêu nước sâu sắc của cha ông ta. Theo Người: “Tinh thần yêu nước cũng như các thứ của quý. Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy. Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm. Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ây đều được đưa ra trưng bày”. Lời dặn đó của Bác khiến chúng ta có nhiều suy nghĩ trong việc thể hiện lòng yêu nước trong thời đại ngày nay.

>> Xem thêm:  Trong bức thư gửi học sinh nhân ngày khai trường năm học đầu tiên sau Cách mạng tháng Tám 1945, Bác Hồ có viết: “Non... các cháu”. Em hiểu lời nói đó như thế nào

Cha ông ta từ thuở xưa đã thể hiện tinh thần yêu nước bất diệt qua những cuộc chiến đấu anh dũng để bảo vệ nền độc lập, tự do của đất nước. Từ những năm 40, Hai Bà Trưng đã không nề hà phận nữ nhi phât cờ nổi dậy đánh tuổi tên Thái thú Tô Định nhà Hán để trả nợ nước thù nhà. Trong lời hịch xuất quân của Hai Bà có những lời thật hùng tráng:

“Một xin rửa sạch nước thù

Hai xin dựng lại nghiệp xưa họ Hùng

Ba kẻo oan ức lòng chồng

Bốn xin vẻn vẹn sở công lênh này”.

Sau Hai Bà Trưng còn có Bà Triệu, Phùng Hưng, Mai Thúc Loan,… liên tục nổi dậy chống ách đô hộ của phong kiến Trung Quốc. Và đến năm 938, với chiến thắng Bạch Đằng lịch sử, Ngô Quyền đã khẳng định quyền tự chủ của đất nước, đưa giang san vào kỉ nguyên mới. Sau Ngô Quyền, tinh thần yêu nước của cha ông chẳng những được thể hiện qua các cuộc chiến dữ dội quyết tâm bảo vệ đất nước như ba lần đánh đuổi giặc Nguyên – Mông của vua tôi nhà Trần, đại chiến mùa xuân 1789 đánh quân xâm lược nhà Thanh của Nguyễn Huệ… mà còn được khẳng định qua ý chí xây dựng Tổ quốc thái bình, thịnh trị. Trong “Chiếu dời đô“, vua Lí Thái Tổ đã bày tỏ mong muốn dời đô về thành Đại La để dân cư kinh đô an cư lạc nghiệp đặng phát triển kinh tê đất nước. Trong “Phò giá về kinh”, Trần Quang Khải cũng bày tỏ mong muôn xây dựng nền thái bình lâu dài:

>> Xem thêm:  Dàn ý miêu tả khu vườn nhà em vào buổi sáng đẹp trời

“Thái bình nên gắng sức

Non nước ấy ngàn thu”.

Vậy là, dù trải qua hơn bốn ngàn năm lịch sử mà triều đại nào cũng hoen máu của những cuộc chiến tranh nhưng người Việt ta có quyền tự hàò vì phần lớn đó là máu của những cuộc chiến tranh chính nghĩa, chiến tranh yêu nước khẳng định tinh thần yêu nước bất khuất, kiên trung của toàn dân tộc. Hơn thế, cái mong muốn tột bậc của người Việt ta đâu phải là chiên tranh tàn khốc? Dù là ai, hễ là người Việt Nam chân chính, tất thảy đều mong ước đất nước được yên bình, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.

Sau hai cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ xâm lược, ngày nay đất nước ta đã thực sự được hưởng yên vui. Nhưng một vấn đề lớn đặt ra là làm sao để những “của quý kín đáo” của lòng yêu nước “đều được đưa ra trưng bày”. Trong thời bình, nhiệm vụ cao cả của mỗi người dân nước Việt là ra sức xây dựng và tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác để bảo vệ đất nước. Mỗi tầng lớp xã hội ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình: nông dân thi đua sản xuất, cồng nhân thi đua lao động, học sinh sinh viên phấn đấu học tập,… Và đặc biệt, các nhà lãnh đạo đát nước, lãnh đạo các ban ngành đoàn thế cần nỗ lực đưa ra những định hướng và giải pháp đúng đắn cho bài toán phát triển đất nước.

>> Xem thêm:  So sánh tiếng suối của bài Côn sơn ca với Cảnh khuya

Là người học sinh còn nhỏ tuổi, bên cạnh việc học tập chăm chỉ, chúng em còn cần tu dưỡng và rèn luyện đạo đức thật tốt. Tình yêu đất nước không gì hơn là bắt đầu từ tình yêu đối với những người trong gia đình, những người thân, nhưng vật gần gũi, giản dị… Bởi nói như I.Ê-ren-bua: "Lòng yêu nhà, yêu làng làng xóm, yêu miền quê trở nên lòng yêu Tổ quốc".

Sachtailieu.com

Bài viết liên quan