Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa ngắn gọn


Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa ngắn gọn

Bài làm số 1: Tóm tắt truyện Con hổ có nghĩa

Câu chuyện thứ nhất: Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Một đêm nọ, bà bị một con hổ cõng vào rừng sâu. Đến chỗ một con hổ cái đang quằn quại vì đau đớn, nó mới thả bà xuống. Ban đầu, bà rất sợ hãi, cứ tưởng sắp bị ăn thịt, nhưng khi nhìn kĩ, bà mới biết là hổ cái đau đẻ. Sẵn có thuốc đem theo, bà giúp hổ cái đẻ con an toàn. Hổ đực mừng rỡ, đào dưới một gốc cây lên một cục bạc, tặng cho bà rồi đưa bà ra khỏi khu rừng. Nhờ cục bạc của hổ mà bà Trần vượt qua được mùa đói kém năm đó.

Câu chuyện thứ hai: Bác tiều phu ở huyện Lạng Giang, đang bổ củi ở sườn núi thì thấy một con hổ trán trắng đang đau đớn, quằn quại vì bị hóc xương, bác liền giúp nó lấy khúc xương ra, con hổ được cứu. Mấy hôm sau, hổ mang đến trước cửa nhà bác một con nai. Hơn mười năm sau, bác tiều già rồi chết, trong đám tang của bác, có một con hổ trán trắng xuất hiện. Từ đó, cứ đến ngày giỗ của bác, hổ lại mang một con lợn hoặc con dê đến trước cửa nhà bác.

Bài văn mẫu số 2: Tóm tắt truyện con hổ có nghĩa

>> Xem thêm:  Kể về một giấc mơ đẹp - Bài văn mẫu kể chuyện về giấc mơ đẹp nhất của em

Truyện thứ nhất: Một bà đỡ họ Trần người huyện Đông Triều một đêm nọ đột nhiên nghe tiếng gõ cửa. Bỗng bà được một con hổ lao đến rồi cõng bà vào rừng sâu. Đến nơi bà thấy một con hổ cái đang lăn lộn cào đất liền nghĩ mình sắp bị ăn thịt. Nhưng khi nhìn kĩ bụng hổ bà nhân ra hổ cái đang trong kì sinh nở rất khó khăn bèn giúp hổ cái sinh con trót lọt. Hổ đực mừng rỡ như biết ơn rồi đào lên một cục bạc biếu bà. Nhờ có cục bạc của hổ mà bà sống qua được năm mất mùa đói kém.

Truyện thứ hai: Bác tiều ở huyện Lạng Giang đang bổ củi ở sườn núi bỗng bắt gặp cảnh một con hổ trán trắng đang đau đớn đào bới đất, máu me trào ra từ cổ họng. Bác tiều nhìn kĩ thì biết con hổ bị hóc xương. Đang có men say, bác mạnh dạn trấn an con hổ ngỏ ý muốn giúp. Hổ nằm phục xuống để bác lấy xương ra. Để tạ ơn, một hôm hổ biếu bác một con nai. Khi bác tiều mất, hổ bỗng đến quanh quẩn bên quan tài. Từ đó, mỗi lần giỗ bác, hổ lại đưa dê hoặc lợn đến để ngoài cửa nhà bác tiều.

Bài viết liên quan