Tóm tắt truyện Lợn cưới, áo mới ngắn gọn


Tóm tắt truyện Lợn cưới, áo mới ngắn gọn

BÀI LÀM VĂN MẪU SỐ 1 TÓM TẮT TRUYỆN “LỢN CƯỚI, ÁO MỚI”

Một ngày nọ, có hai người có tính hay khoe của gặp nhau. Một người thì có chiếc áo mới, còn người kia thì có con “ lợn cưới”. Anh có chiếc áo mới đứng ở ngoài cửa đợi người đi qua khen mình mã mãi không thấy ai hỏi thì tức tối lắm. Bỗng anh có con lợn cưới đi qua và hỏi có thấy có con “ lợn cưới” không. Anh này nhân cơ hội liền lấy tay khoe vat áo và bảo không thấy có con lợn nào chạy qua cả.

BÀI MẪU SỐ 2 TÓM TẮT TRUYỆN LỢN CƯỚI ÁO MỚI

“Lợn cưới áo mới” là câu chuyện cười nổi tiếng của dân gian. Chuyện là cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật, hai anh chàng đều có tính khoe của. Anh có một cái áo mới mặc ra đứng cửa từ sáng đến chiều nhưng chẳng ai thèm ngó ngàng đến. Hay thay lại có một anh khác chạy qua hỏi về con lợn cưới. Những câu trả lời mang đầy tính khoe mẽ đã tạo nên tiếng cười cho câu chuyện.

BÀI VĂN MẪU SỐ 3: Tóm tắt truyện lợn cưới áo mới

“ Lợn cưới áo mới” là câu chuyện cười kể về cuộc gặp gỡ của hai anh chàng hay khoe của. Một anh chàng may được cái áo mới , đứng cả ngày ngoài cửa để xem có ai khen mình không, một anh chàng khoe mình có con lợn cưới. Khi được anh chàng kia hỏi có thấy con lợn cưới của anh ta chạy qua không, anh chàng giơ vạt áo của mình ra, nói rằng từ khi mặc chiếc áo mới này thì không thấy con lợn nào.

Bài viết liên quan