Tuần 21: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?


Tuần 21: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào?

Hướng dẫn

TIẾT 2: VỊ NGỮ TRONG CÂU KỂ AI THẾ NÀO

Câu 1: Đọc đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 29) và trả lời câu hỏi:

1.Tìm các câu kể “ai thế nào?” trong đoạn văn.

2.Xác định chủ ngữ, vị ngữcủa nhữngcâu trên.

3.Vị ngữ trong các câu trênbiểu thị nội dung gì?

Chúng do những từ ngữ thế nào tạo thành?

Gợi ý:

1. Các câu kể “ai thế nào?” có trong đoạn văn:

– Về đêm, cảnh vật thật im lìm.

-Sông thôi vỗ sóng dồn dập vô bờ như hồi chiều.

-Ông Ba trầm ngâm

-Trái lại, ông Sáu rất sôi nổi

-Ổng hệt như Thần Thố địa của vùng này.

2.Xác định chủ ngữ, vị ngữ của những câu vừa tìm được.

-Về đêm, cảnh vât / / thật im lìm

CN VN

-Sông / thôi vỗ sóng dồn dâp vào bờ như hồi chiều

CN VN

-Ôns Ba / / trầm ngâm

CN VN

-Trái lại, ônsg Sáu / / rất sôi nổi

CN VN

-Ônng / / hệt như Thần Thổ đĩa của vùng này

CN VN

3.Vị ngữ trong các câu trên biểu hiện trạng thái của người hoặc vật.

-Vị ngữ câu “Sông thôi vỗ…. như hồi chiều” do cụm động từ tạo thành.

-Các câu còn lại do tính từ hoặc cụm từ tính từ tạo thành.

Câu 2:

Đọc đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang30) vàtrảlờicâu hỏi:

a)Tìm các câu kể “Aithế nào?”

b)Xác định vị trí củacác câu trên

>> Xem thêm:  Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 4 Giữa Kì 2

c)Vị ngữ các câu trêndo những từngữnàotạothành?

Gợi ý:

a) Các câu kể “Ai thế nào?”

-Cánh đại bàng rất khỏe.

-Mỏ đại bàng dài và rất cứng.

-Đôi chân của nó giông như cái móc hàng của cần cẩu.

-Đại bàng rất ít bay

b)Vị ngữ của các câu trên.

-Cánh đại bàng // rất khỏe

VN

-Mỏ đại bàng // dài và rất cứng

VN

-Đôi chân của nó // giống như cái móc hàng của cần cẩu

VN

-Đại bàng // rất ít bay

VN

c)Vị ngữ của các câu trẽn do: các cụm tính từ tạo thành.

Câu 3: Đặt ba câu kể “Ai thế nào?” mỗi câu tả một cây hoa mà em yêu thích.

Gợi ý: Em có thể đặt câu như sau:

1.Chậu hồng nhung trước sân nhà thật là đẹp.

2.Cây mai nhà em mới đẹp làm sao!

3.Hè đến, phượng đỏ rực hai bên đường.

Bài viết liên quan