Tuần 27: Cách đặt câu khiến (luyện từ và câu 4)


Tuần 27: Cách đặt câu khiến (luyện từ và câu 4)

Hướng dẫn

Câu 1: Tìm câu khiến trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 88)

Gợi ý: Đó là những câu:

– Đoạn a: – Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta!

– Đoạn b: – Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu!

-Đoạn c: – Nhà vua hoàn lại gươm cho Long Vương!

-Đoạn d: – Con đi nhặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta!

Câu 2: Tìm 3 câu khiến trong sách tiếng Việt hoặc toán của em.

Gợi ý: Em có thể tìm các câu ở trong sách tiếng Việt của mình. Câu nào có nội dung yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người nói, người viết, em chọn các câu đó. (Chú ý khi viết, cuối câu khiến có dấu châm than (!). Đó là dấu hiệu giúp em tìm được những câu “khiến”).

Câu 3: Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo.

Gợi ý: Em có thể đặt câu như sau:

a.Nói với bạn:

-Ngày mai, cậu trực nhật với mình nhé! 

b.Nói với anh, chị:

-Chị cho em mượn chiếc xe chạy thử vài vòng ở trong sân này nhé!

c.Nói với thầy cô giáo:

-Em xin phép thầy cho em ra ngoài có việc ạ!

>> Xem thêm:  Kể về người có khả năng hoặc sức khoẻ đặc biệt.

Bài viết liên quan