Tuần 30: Điền vào giấy tờ in sẵn (tập làm văn 4)


Tuần 30: Điền vào giấy tờ in sẵn (tập làm văn 4)

Hướng dẫn

Em cùng mẹ đến chơi nhà họ hàng ở tỉnh khác và ở lại đó vài ngày. bảo: “Con hãy giúp mẹ điền vào phiếu khai báo tạm trú”. Em hãy làm giúp mẹ theo mẫu đã cho.

Địa chỉ: Họ và tên chủ hộ

5 phường An Lạc Lê Thanh Nhành

quận Thanh Khê – Đà Nẵng 11A Phường An Lạc

quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điểm khai báo tạm trú, tạm vắng số….

phường An Lạc quận Thanh Khê thành phố Đà Năng.

PHIẾU KHAI BÁO TẠM TRÚ, TẠM VẮNG

1.Họ và tên: Lê Thị Hồng

2.Sinh ngày: 27-3-1959

3.Nghề nghiệp và nơi làm việc: Cán bộ giảng dạy Trường Cao đẳng Sư phạm Bến Tre.

4.CMND số: 180000754

5.Tạm trú, tạm vắng từ ngày 1-6 đến 7-6-2005.

6. đâu đến hoặc đi đâu: từ tỉnh Bến Tre đến

7.Lí do: Thăm gia đình anh chị ruột.

8.Quan hệ với chủ hộ: Em gái của chủ hộ.

9.Trẻ em dưới 15 tuổi đi theo: Cháu Trần Lê 9 tuổi lớp 4, trường TH thị xã Bến Tre.

10.Ngày 1 tháng 6 năm 2005.

Cán bộ đăng kí Chủ hộ

(Kí, ghi rõ họ tên) (Hoặc người trình báo)

Lê Thanh Nhàn

>> Xem thêm:  Tuần 19: Luyện tập xây dựng mở bài trong bài văn miêu tả đồ vật

Bài viết liên quan