Tuần 31 – Văn bản tổng kết


Tuần 31 – Văn bản tổng kết

Hướng dẫn

I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG

1. Văn bản tổng kết là một dạng văn bản hành chính – công vụ. Văn bản tổng kết một mặt thể hiện sự phân tích, đánh giá có ý nghĩa kết luận về quá trình học tập, nghiên cứu, công tác,… với một khoảng thời gian nhất định, mặt khác nêu lên bài học thiết thực và phương hướng cho những hoạt động tiếp theo.

2. Có nhiều loại hình tổng kết. Văn bản tổng kết được sử dụng rộng rãi trong đời sống. Trong phạm vi nhà trường, tổng kết thường bao gồm 2 loại chính:

– Tổng kết tri thức: đánh giá toàn bộ những kiến thức, kĩ năng đã tiếp nhận, rèn luyện trong một giai đoạn học tập nhất định hoặc kiến thức, kĩ năng của một phần, một chương của môn học nào đó.

– Tổng kết hoạt động thực tiễn: đánh giá toàn bộ những công việc và kết quả đã làm trong thực tiễn, rút ra những kết luân và bài học quan trọng,…

3. Văn bản tổng kết yêu cầu: nội dung tổng kết xác thực, khách quan. Văn bản tổng kết đòi hỏi người viết sử dụng thành thạo phương thức thuyết minh, nghị luận. Tuỳ theo nội dung tổng kết, người viết tổng kết phải chọn một hình thức trình bày phù hợp.

II – HƯỚNG DẪN LUYỆN TẬP

1. Đọc văn bản (SGK, tr. 173 – 174) và trả lời các câu hỏi.

>> Xem thêm:  Phân tích tinh thần yêu nước trong bài Phò giá về kinh của Trần Quang Khải

a) Văn bản trên đã đạt được những yêu cầu sau của một văn bản tổng kết:

– Bố cục rõ ràng, rành mạch, đảm bảo các phần tên văn bản, nội dung chính của văn bản, chữ kí của những người chịu trách nhiệm về văn bản;

– Cách diễn đạt ở các đoạn trích nguyên văn của văn bản đảm bảo phong cách ngôn ngữ hành chính.

b) Trong văn bản có một số phần bị lược bớt (được đánh dấu bàng dấu chấm lửng). Trong các phần bị lược đi ấy, tác giả dẫn ra những sự việc mà chi đoàn đã thực hiện được về các công tác giáo dục chính trị, tư tưởng (việc tham gia các hoạt động chung của nhà trường, tình hình chấp hành nội quy,…); việc bồi dưỡng kết nạp đoàn viên hoặc củng cố chất lượng đoàn viên,…; những số liệu thực về kết quả hoạt động tình nguyện.

c) Đối chiếu với yêu cầu của một bản tổng kết nói chung, văn bản trên thiếu nội dung: tiêu ngữ, tên cơ sở đoàn cấp trên; địa điểm, ngày tháng viết Tổng kết.

2. Anh (chị) hãy viết một bản tổng kết phần Văn học (hoặc Tiếng Việt, Làm văn) thuộc chương trình Ngữ vãn lớp 12.

Người viết cần hoàn thành một số nội dung sau:

– Tổng số văn bản (số bài) đã học;

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

+ Theo thể loại: có bao nhiêu vãn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản thơ?

>> Xem thêm:  Dàn ý tả người thân trong gia đình mà em yêu quý nhất

+ Theo thời kì lịch sử: bao nhiêu tác phẩm ra đời trong kháng chiến chống Pháp? Chống Mĩ?

+ Nếu là Tiếng Việt hoặc Làm văn cần phân loại theo nhóm bài.

– Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của các nhóm tác phẩm?

– Lập bảng thống kê các tác phẩm đã học (phụ lục).

Mai Thu

Bài viết liên quan