Tuần 33: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu


Tuần 33: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu

Hướng dẫn

Câu 1: Tìm trạng ngữ chỉ mục đích trong các câu sau (SGK TV4 tập 2 trang 150).

Gợi ý: Em xác định các trạng ngữ sau:

a)Để tiêm phòng dich cho trẻ em, tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản.

b)Vì tổ quốc, thiếu niên sẵn sàng!

a.Nhằm giáo duc V thức bảo vẽ môi trường cho hoc sinh, các trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Câu 2: Tìm các trạng ngữ thích hợp chỉ mục đích để điền vào chỗ trống trong các câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 151).

Gợi ý: Em tìm và điền vào các câu đã cho như sau:

a)Xã em vừa đào một con mương để dẫn nước vào đồng tưới tiêu cho gần năm chục héc ta bị khô hạn.

b)Vì ngày mai, chúng em quyết tâm và rèn luyện tốt.

c)Hôm nay, chúng em đến trường để tập dượt các tiết mục văn nghệ chuẩn bị cho lễ tổng kết năm học.

Câu 3: Thêm trạng ngữ chỉ mục đích vào những câu in nghiêng dưới đây (SGK TV4 tập 2 trang 151).

Gợi ý: Em thêm các trạng ngữ chỉ mục đích vào các câu đã cho như sau:

– Đoạn a: Chuột gặm các vật cứng để mài cho răng cùn đi.

– Đoạn b: Chúng dùng cái mũi và mồm đặc biệt đó dũi đất để kiếm thức ăn.

>> Xem thêm:  Bài 9 - Nói quá

Bài viết liên quan