Tuần 34: Luyện từ và câu (lạc quan – yêu đời)


Tuần 34: Luyện từ và câu (lạc quan – yêu đời)

Hướng dẫn

Câu 1: Sau đây là một số từ phức chứa tiếng “vui” (SGK TV4 tập 2 trang 155). Hãy sắp xếp các tiếng ấy vào bốn nhóm.

Gợi ý: Em xếp như sau:

a.Từ chỉ hoạt động: vui chơi, giúp vui, mua vui.

b.Từ chỉ cảm giác: vui thích, vui mừng, vui sướng, vui lòng, vui thú, vui vui.

c. Từ chỉ tính tình: vui tính, vui nhộn, vui tươi

d. Từ chỉ tính tình và cảm giác: vui vẻ

Câu 2: Từ mỗi nhóm tròn chọn ra một từ và đặt câu

Gợi ý: Em đặt câu như sau:

a.Bọn trẻ đang tụ tập vui chơi ngoài sân

b.Em rất vui mừng khi được cô giáo nhận xét tốt về học lực của em trong năm học này.

c.Chú ấy là một người vui tính.

d.Em với Ngân sau ba ngày giận dỗi nhau chúng em lại vui vẻ với nhau như trước.

Câu 3: Thi tìm các từ miêu tả tiếng cười và đặt câu với các

Gợi ý: Em có thể tìm và đặt câu như sau:

-Thấy mình sai, Hòa không cãi nữa mà cười hì hì.

-Chúng nó không biết có chuyện gì vui mà cười khúc khích với nhau mãi.

-Nó cười sằng sặc coi thật ghê tởm.

-Con gái mà cười hơ hơ như thế trông thật vô duyên.

>> Xem thêm:  MS267 - Suy nghĩ về quan niệm của Lưu Trọng Lư trong bài thơ Liên tưởng tháng hai: "Mỗi bài thơ của chúng ta. Phải như một ô cửa. Mở tới tình yêu."

Bài viết liên quan