Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) để lí giải lời khuyên của dân gian trong câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”


Viết một đoạn văn (từ 8 đến 10 câu) để lí giải lời khuyên của dân gian trong câu tục ngữ “Học thầy không tày học bạn”

Gợi ý

“Học thầy không tày học bạn” là câu tục ngữ thể hiện kinh nghiệm của dân gian về một trong những cách thức để học tập của con người. “Không tày” là không bằng, “Học thầy không tày học bạn” là học thầy không bằng học bạn. Câu tục ngữ không nhằm mục đích hạ thấp vai trò của việc “học thầy” mà chỉ nhằm nhấn mạnh vai trò của việc “học bạn”. “Học thầy” đã hiệu quả nhưng học bạn có khi còn hiệu quả hơn. Có điều đó bởi những người bạn cùng trang lứa thì cùng trình độ, cùng tẵm lí. Khi đó, cách thức học của người này cũng dễ áp dụng cho người khác. Mặt khác, cùng lứa tuổi thường có tâm lí bắt chước lẫn nhau, thây bạn bè làm những điều lạ, điều hay chúng ta thường nảy sinh mong muôn được như bạn. Lúc ấy, ta có động lực học hỏi bạn nên việc học sẽ nhanh hơn.

Sachtailieu.com

>> Xem thêm:  Cảm nhận về bài thơ Trong đầm gì đẹp bằng sen

Bài viết liên quan