Viết vào vở đoạn văn miêu tả đặc điểm bên trong chiếc cặp của em theo gợi ý sau:


Đề bài: Viết vào vở đoạn văn miêu tả đặc điểm bên trong chiếc cặp của em theo gợi ý sau:

Chiếc cặp có mấy ngăn? Vách ngăn được làm bằng gì? Trông như thế nào? Em đựng gì ở mỗi ngăn?

Bài làm

Mở nắp ra, bên trong cặp có 3 ngăn. Các ngăn được phân chia bởi những tấm vải dù mỏng mà dai. Mỗi ngăn đều có dây kéo riêng. Ở hai ngăn lớn em dùng để đựng bảng con và sách vở. Ngăn nhỏ em để bút, viết, v.v… cùng những viên bi nho nhỏ để chơi trong giờ nghỉ.

>> Xem thêm:  Tập làm văn: Luyện tập miêu tả các bộ phận của con vật

Bài viết liên quan