Em có suy nghĩ gì về việc học môn Lịch sử? Hãy viết bài văn ngắn nêu lên suy nghĩ của bản thân


Em có suy nghĩ gì về việc học môn Lịch sử? Hãy viết bài văn ngắn nêu lên suy nghĩ của bản thân

Hướng dẫn

Lịch sử là môn học mang lại nhiều tri thức và ích lợi. Đó chẳng những là môn học "ôn cố tri tân” mà còn giúp người học phát triển tư duy biện chứng.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng buồn: Lịch sử không phải là môn học được coi là ’’thời thượng”. Thứ nhất đó không phải là những ”môn chính” như Văn, Toán hay Anh. Thứ hai, đó chỉ là môn học thi trong khối C – khối thi cũng không được các bạn học sinh lựa chọn nhiều. Hay nói một cách khác, trong thời đại phần lớn các bậc phụ huynh và các bạn học sinh đang hướng đến việc học một cách thực dụng: chỉ học tập trung vào những môn chính, những môn thi tốt nghiệp, những môn thi đại học thì môn Lịch sử – du có nhiều ích lợi cùng mang một số phận hẩm hiu như nhiều môn học ”phụ” khác: không được nhiều học sinh quan tâm yêu thích. Và thậm chí, có quan tâm yêu thích, nhiều người cũng không đủ dung cảm để đi theo vì cơ hội mở ra cho môn học này quá ít ỏi.

Không chỉ vậy, phương pháp dạy và học mộn Lịch sử còn nhiều hạn chế chưa gợi được hứng thú của học sinh đối với môn học. Tư liệu hình ảnh còn nghèo nàn, việc lên lớp của thầy cô còn thiếu sinh động do hạn chế về đồ dùng dạy học,… Vậy nên chăng, cần có sự đổi mới mạnh mẽ về phương pháp dạy – học bộ môn này?

>> Xem thêm:  Thuyết minh về con trâu có sử dụng yếu tố miêu tả

Thu Trang

Bài viết liên quan