Soạn văn lớp 10

Soạn bài: Tổng kết phần Văn học
T2, 03 / 2018 2:37 chiều
Soạn bài: Tổng kết phần Văn học Hướng dẫn A. Tổng kết khái quát về văn học Việt Nam (câu 1) Văn học Việt Nam gồ[...]
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh
T2, 03 / 2018 2:35 chiều
Soạn bài: Phương pháp thuyết minh Hướng dẫn I. Tầm quan trọng của phương pháp thuyết minh Để làm tốt một b&agra[...]
Tuần 18 – Lập dàn ý bài văn thuyết minh
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Tuần 18 – Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài văn thuyết minh cũng được kết cấu theo bố cục b[...]
Lập dàn ý bài văn thuyết minh
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Lập dàn ý bài văn thuyết minh Hướng dẫn Nhìn chung, bài. văn thuyết minh có 3 phần như sau: a) Mở bài Giới thiệu chung một cách khái quát về đối tượng[...]