Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Lập dàn ý bài văn thuyết minhHướng dẫn Nhìn chung, bài. văn thuyết minh có 3 phần như sau: a) Mở bài Giới thiệu chung một cách...

Tuần 18 – Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Tuần 18 - Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minhHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn bản...

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minhHướng dẫn I. KẾT CẤU CỦA VĂN BẢN THUYẾT MINH a. Phân tích hình thức kết cấu...

Tuần 17 – Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Tuần 17 - Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vương Duy có phong...

Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)

Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản)Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm Cây quế cành lá sum suê nhưng hoa quế rất nhỏ. Vậy...

Tuần 17 – Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Tuần 17 - Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Vương Xương...

Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)

Đọc thêm: Nỗi oán của người phòng khuê (Khuê oán)Hướng dẫn Gợi ý đọc thêm - Về nghệ thuật cấu tứ của bài thơ, điểm độc...

Tuần 17 – Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)

Tuần 17 - Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc Lâu)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Hoàng Hạc lâu là cảm...

Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)

Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu)Hướng dẫn Lầu Hoàng Hạc xây dựng từ thế kỉ thứ V sau Công nguyên là một thắng...

Tuần 17 – Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô

Tuần 17 - Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sôHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ma-su-ô Ba-sô (1644 - 1694) sinh...