Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tả

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt): Rèn luyện chính tảHướng dẫn I - NỘI DUNG LUYỆN TẬP 1. Đối với các tỉnh miền Bắc - Do...

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòngHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tóm tắt truyện Ông Phạm Bân có nghề...

Tính từ và cụm tính từ

Tính từ và cụm tính từHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tính từ - Tính từ là từ chỉ đặc điểm,...

Mẹ hiền dạy con

Mẹ hiền dạy conHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mạnh Tử (372 - 289 trước Công nguyên) tên là Mạnh...

Trả bài tập làm văn số 3

Trả bài tập làm văn số 3Hướng dẫn Em đọc kĩ các câu hỏi, các yêu cầu trong SGK, trang 149. Sau đó em đọc...

Cụm động từ

Cụm động từHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Cụm động từ là một tập hợp từ, gồm động từ chính...

Động từ

Động từHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Động từ là từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật. Ví dụ:...

Con Hổ có nghĩa

Con Hổ có nghĩaHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Truyện trung đại Việt Nam là thể loại truyện văn xuôi...

Luyện tập kể chuyện tưởng tượng

Luyện tập kể chuyện tưởng tượngHướng dẫn 1. Tiết trước đã nói tới khái niệm kể chuyên tưởng tượng. Tiết này chủ yếu luyện...

Chỉ từ

Chỉ từHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Chỉ từ là gì? - Trong từ chỉ từ, có thể hiểu chỉ nghĩa...