Soạn văn lớp 7

Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:26 chiều
Ôn tập phần tiếng Việt (tiếp theo) Hướng dẫn 1. – Về khái niệm từ đồng nghĩa và các loại từ đồng nghĩa, em đọc lại mục "Kiến thức cơ bản cầ[...]
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:26 chiều
Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp theo) Hướng dẫn 1. Nguyễn Trãi có những câu thơ như sau: – Suốt ngày ôm nỗi ưu tư Đêm lạnh quàng chăn ngủ chẳng [...]
Ôn tập phần tiếng Việt
T4, 01 / 2018 1:26 chiều
Ôn tập phần tiếng Việt Hướng dẫn I. Em vẽ lại hai sơ đổ trong SGK trang 183 vào vở bài tập. ở vị trí ghi các ví dụ trong sơ đồ, em tăng thêm chiều cao[...]
Ôn tập tác phẩm trữ tình
T4, 01 / 2018 1:25 chiều
Ôn tập tác phẩm trữ tình Hướng dẫn 1. ĐốI chiếu tác phẩm để điền tên tác giả cho chính xác: Tác phẩm Tác giả Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh [...]