Mùa xuân của tôi

Mùa xuân của tôiHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nhà văn Vũ Bằng (tên thật là Vũ Đăng Bằng),...

Sài Gòn tôi yêu

Sài Gòn tôi yêuHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đây là bài mở đầu cho tập tuỳ bút -...

Ôn tập văn biểu cảm

Ôn tập văn biểu cảmHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Văn biểu cảm là văn bản viết ra nhằm biểu...

Chuẩn mực sử dụng từ

Chuẩn mực sử dụng từHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG SGK Ngữ văn 7 có nêu các chuẩn mực sử...

Chơi chữ

Chơi chữHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Chơi chữ là vận dụng những đặc điểm về ngữ âm, về ngữ...

Một thứ quà của lúa non: Cốm

Một thứ quà của lúa non: CốmHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VŨNG 1. Thạch Lam là bút danh của nhà...

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học

Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn họcHướng dẫn I - CHUẨN BỊ Ở NHÀ • Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ...

Điệp ngữ

Điệp ngữHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Điệp ngữ là lặp lại một cách có ý thức những từ ngữ...

Tiếng gà trưa

Tiếng gà trưaHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Xuân Quỳnh (1942 - 1988) là một nhà thơ nữ xuất...

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học

Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn họcHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phát biểu cảm...