Giải thích ý nghĩa câu: Con ngoan, trò giỏi

Giải thích ý nghĩa câu: Con ngoan, trò giỏi Bài làm Các bạn có biết không, cha mẹ là cội nguồn sinh dưỡng của mỗi conngười....