Soạn văn lớp 8

Soạn bài: Tổng kết phần Văn
T2, 03 / 2018 2:16 chiều
Soạn bài: Tổng kết phần Văn Hướng dẫn 1. Lập bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở l[...]
Soạn bài Ông Đồ
T6, 02 / 2018 9:36 sáng
Soạn bài Ông Đồ Hướng dẫn Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bốn khổ thơ đầu khắc họa hình ảnh ông đồ trong c&[...]
Soạn bài câu nghi vấn lớp 8
T6, 02 / 2018 9:36 sáng
Soạn bài câu nghi vấn lớp 8 Hướng dẫn I.Đặc điểm hình thức và chức năng chính. a.* Câu nghi vấn đ&o[...]
Soạn bài Nhớ Rừng
T6, 02 / 2018 9:36 sáng
Soạn bài Nhớ Rừng Hướng dẫn Đọc – hiểu văn bản Câu 1. Bài thơ chia làm 5 đoạn với nội dung mỗi đoạn: -Đ[...]