Bài 34 – Luyện tập làm văn bản thông báo

Bài 34 - Luyện tập làm văn bản thông báoHướng dẫn I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Tình huống cần thông báo là tình huống cơ...

Bài 17 – Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Bài 17 - Kiểm tra tổng hợp cuối học kì IHướng dẫn ♦ PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Đọc kĩ đoạn văn sau và trả...

Bài 34 – Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Bài 34 - Tổng kết phần Văn (tiếp theo)Hướng dẫn 7. Bảng thống kê các văn bản văn học nước ngoài đã học ở lớp...

Bài 17 – Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ

Bài 17 - Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữHướng dẫn Thơ bảy chữ hay thơ bảy tiếng ở đây bao gồm: - Thơ bày...

Luyện tập làm văn bản thông báo

Luyện tập làm văn bản thông báoHướng dẫn I - ÔN TẬP LÍ THUYẾT Để việc luyện tập làm văn bản thông báo có kết...

Bài 33 – Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Bài 33 - Kiểm tra tổng hợp cuối nămHướng dẫn I. PHẦN VĂN Các nội dung cụ thể và vẻ đẹp của những tác phẩm trữ...

Bài 17 – Hai chữ nước nhà (trích)

Bài 17 - Hai chữ nước nhà (trích)Hướng dẫn Trần Tuấn Khải (1895-1983), bút hiệu Á Nam, quê ớ làng Quan Xá, xã Mĩ...

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn (tiếp theo)Hướng dẫn HƯỚNG DẪN TỔNG KẾT 7. Lập bảng thống kê:Tên văn bán, tác giả Thể loại Tên nước, thời gian Nội dung chính Nét...

Bài 33 – Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Bài 33 - Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)Hướng dẫn 1. Đọc các đoạn trích và trả lời câu hỏi: Chỉ có đoạn trích (a)...

Bài 16 – Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt

Bài 16 - Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng ViệtHướng dẫn A. ÔN TẬP I. TỪ VỰNG 1. Học sinh ôn tập theo hướng dẫn...