Đập đá ở Côn Lôn

Đập đá ở Côn LônHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Châu Trinh (1872 - 1926), hiệu là Tây Hồ, biệt...

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tácHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Bội Châu (1867 - 1940) tên thuở nhỏ...

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùng

Luyện nói: Thuyết minh về một thứ đồ dùngHướng dẫn Đề bài: Thuyết minh về Kính đeo mắt. 1. Yêu cầu - Trình bày được cấu tạo...

Dấu ngoặc kép

Dấu ngoặc képHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Dấu ngoặc kép được sử dụng để đánh dấu: - Lời dẫn trực tiếp...

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minhHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Đề văn thuyết minh Đề văn...

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấm

Dấu ngoặc đơn và dấu hai chấmHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Dấu ngoặc đơn Dấu ngoặc đơn được sử dụng để...

Bài toán dân số

Bài toán dân sốHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bài toán dân số là một văn bản nhật dụng thể hiện...

Phương pháp thuyết minh

Phương pháp thuyết minhHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này yêu cầu các em hiểu các phương pháp thường được...

Ôn dịch, thuốc lá

Ôn dịch, thuốc láHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hút thuốc lá tưởng là một thú vui vô hại, nhưng thực...

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minhHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Bài này yêu cầu các em hiểu được vị...