Soạn văn lớp 8 tập 1

Soạn bài: Tổng kết phần Văn
T2, 03 / 2018 2:16 chiều
Soạn bài: Tổng kết phần Văn Hướng dẫn 1. Lập bảng thống kê các văn bản văn học Việt Nam đã học từ bài 15 ở l[...]
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Hoạt động ngữ văn: Làm thơ bảy chữ Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Số tiếng, số câu trong thơ bảy chữ Thơ bảy chữ, cũng có nghĩa là thơ [...]
Hai chữ nước nhà (trích)
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Hai chữ nước nhà (trích) Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Á Nam Trần Tuấn Khải là một nhà thơ yêu nước. Để có thể lọt vòng kiểm duyệt khắ[...]
Muốn làm thằng Cuội
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Muốn làm thằng Cuội Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Tản Đà (1889 – 1939) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu, quê ở làng Khê Thượng,[...]
Thuyết minh về một thể loại văn học
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Thuyết minh về một thể loại văn học Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Thuyết minh về một thể loại văn học là một loại thuyết minh khó. Bởi lẽ[...]
Ôn luyện về dấu câu
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Ôn luyện về dấu câu Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bảng tổng kết về dấu câu Dấu câu Công dụng Dấu chấm Đặt cuối câu trần thu[...]
Đập đá ở Côn Lôn
T4, 01 / 2018 1:17 chiều
Đập đá ở Côn Lôn Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Phan Châu Trinh (1872 – 1926), hiệu là Tây Hồ, biệt hiệu Hi Mã, quê ở làng Tây Lộ[...]