Bài văn hay lớp 9

MS465 – Nghị luận xã hội về lòng kiên trì
T2, 08 / 2019 8:50 chiều
MS465 – Nghị luận xã hội về lòng kiên trì Bài làm Có thể nói rằng chính sự thành công của rất nhiều người trong xã hội không phải tự nhiên mà có[...]
MS466 – Nghị luận xã hội về thần tượng
T2, 08 / 2019 8:49 chiều
MS466 – Nghị luận xã hội về thần tượng Bài làm Hiện nay,ta như thấy được có những sự xuất hiện nhiều nghệ sĩ ca sĩ trẻ tuổi đang nổi tiêng trong[...]
MS467 – Nghị luận xã hội về sự tự tin
T2, 08 / 2019 8:49 chiều
MS467 – Nghị luận xã hội về sự tự tin Bài làm Có thể nói trong thực tế cuộc sống ta có thể thấy rất nhiều người thành đạt trên nhiều lĩnh vực. V[...]
MS463 – Nghị luận xã hội về sự ích kỷ
T2, 08 / 2019 8:43 chiều
MS463 – Nghị luận xã hội về sự ích kỷ Bài làm Và ta như thấy được dường như mỗi con người sinh ra là một cá thể khác biệt, có những nét tính các[...]