Soạn văn lớp 12

Soạn bài: Ôn tập phần văn học
T2, 03 / 2018 2:54 chiều
Soạn bài: Ôn tập phần văn học Hướng dẫn I. NỘI DUNG ÔN TẬP – Truyện ngắn và tiểu thuyết: Vợ chồng A Phủ,[...]
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn
T2, 03 / 2018 2:53 chiều
Soạn bài: Ôn tập phần làm văn Hướng dẫn I. NHỮNG NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 1. Các kiểu văn bản đ&at[...]