Tuần 17 – Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17 - Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luậnHướng dẫn 1. Phát hiện và phân tích các lỗi lập luận trong...

Tuần 17 – Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích...

Tuần 17 - Đọc thêm: Những ngày đầu của nước Việt Nam mới (trích Những năm tháng không thể nào quên)Hướng dẫn I. KIẾN THỨC...

Tuần 17 – Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)

Tuần 17 - Ai đã đặt tên cho dòng sông? (trích)Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh...

Tuần 16 – Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 16 - Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luậnHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Những lỗi lập luận thường gặp...

Tuần 16 – Người lái đò Sông Đà (trích)

Tuần 16 - Người lái đò Sông Đà (trích)Hướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Tuân (1910 - 1987) quê ở...

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luậnHướng dẫn 1. PHÁT HIỆN VÀ PHÂN TÍCH CÁC LỜI LẬP LUẬN a) Luận cứ nêu...

Tuần 15 – Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 15 - Quá trình văn học và phong cách văn họcHướng dẫn I. KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Quá trình văn học...

Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích)

Ai đã đặt tên cho dòng sông (trích)Hướng dẫn GỢl Ý ĐỌC - HIỂU Câu 1 Sông Hương ở thượng lưu được nhà văn Hoàng...

Tuần 14 – Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 14 - Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luậnHướng dẫn 1. Các thao tác lập luận - Phân tích: phân tách,...

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luậnHướng dẫn I. LỖI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC NÊU LUẬN ĐlỂM a) Luận điểm nêu chưa rõ ràng...