Đọc thêm Bác ơi!

Đọc thêm Bác ơi!Hướng dẫn Ngày 2 tháng 9 năm 1969, Bác Hồ mất. Tin đó khiến nhân dân cả nước và nhân loại tiến...

Đàn ghi ta của Lor – ca

Đàn ghi ta của Lor - caHướng dẫn Lor-ca tên đầy đủ là Phê-đê-ri-cô Gar-xi-a Lor-ca (1898 - 1936), nhà thơ, nhà soạn kịch Tây...

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn...

Luyện tập vận dụng kết hợp các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luậnHướng dẫn I. LUYỆN TẬP TRÊN LỚP Bài tập 1 Vận...

Sóng

SóngHướng dẫn Sóng là một trong những bài thơ tình đặc sắc nhất của Xuân Quỳnh. Mượn hình ảnh sóng, nhà thơ diễn tả tình...

Thực hành một số phép tu từ cú pháp

Thực hành một số phép tu từ cú phápHướng dẫn I. PHÉP LẶP CÚ PHÁP Bài tập 1 a) Câu có hiện tượng lặp kết câu...

Đọc thêm: Tiếng hát con tàu

Đọc thêm: Tiếng hát con tàuHướng dẫn Vào những năm 1958 - 1960, ở miền Bắc có phong trào vận động nhân dân miền xuôi...

Thực hành một số phép tu từ ngữ âm

Thực hành một số phép tu từ ngữ âmHướng dẫn I. TẠO NHỊP ĐIỆU VÀ ÂM HƯỞNG CHO CÂU Bài tập 1 Đoạn văn có...

Luật thơ (Tiếp theo)

Luật thơ (Tiếp theo)Hướng dẫn LUYỆN TẬP Bài tập 1 So sánh những nét giống nhau và khác nhau về cách gieo vần, ngắt nhịp,...

Đọc thêm: Đất nước

Đọc thêm: Đất nướcHướng dẫn Bài thơ Đất nước được Nguyễn Đình Thi sáng tác từ năm 1948 đến năm 1955. Phần đầu của bài...

Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)

Đất nước (trích trường ca Mặt đường khát vọng)Hướng dẫn Trường ca Mặt dường kliát vọng được nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm viết vào mùa...