Tuần 18 – Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 18 - Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấnHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Trong thực tế,...

Tuần 17 – Ôn tập phần văn học

Tuần 17 - Ôn tập phần văn họcHướng dẫn 1. a) Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám...

Tuần 17 – Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)

Tuần 17 - Tình yêu và thù hận (trích Rô-mê-ô và Giu-li-ét)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Uy-li-am Sếch-xpia (1564...

Tuần 16 – Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn...

Tuần 16 - Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bảnHướng dẫn I - DÙNG KIỂU CÂU BỊ ĐỘNG 1. Cho đoạn...

Tuần 16 – Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Tuần 16 - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Huy Tưởng...

Tuần 15 – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 15 - Phỏng vấn và trả lời phỏng vấnHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những hiểu biết về phỏng...

Tuần 15 – Luyện tập viết bản tin

Tuần 15 - Luyện tập viết bản tinHướng dẫn 1. Phân tích cấu trúc, dung lượng và loại bản tin (Bài tập 1, SGK, tr....

Tuần 15 – Đọc thêm: Tinh thần thể dục

Tuần 15 - Đọc thêm: Tinh thần thể dụcHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977),...

Tuần 15 – Đọc thêm" "Vi hành"

Tuần 15 - Đọc thêm" "Vi hành"Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Năm 1922, thực dân Pháp đưa vua bù...

Tuần 15 – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)

Tuần 15 - Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hồ Biểu Chánh (1885 -...