Trang chủ Soạn văn lớp 11 Soạn văn lớp 11 tập 1 rút gọn

Soạn văn lớp 11 tập 1 rút gọn

Tuần 16 – Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)

Tuần 16 - Vĩnh biệt Cửu Trùng Đài (trích Vũ Như Tô)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Huy Tưởng...

Tuần 15 – Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 15 - Phỏng vấn và trả lời phỏng vấnHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những hiểu biết về phỏng...

Tuần 15 – Luyện tập viết bản tin

Tuần 15 - Luyện tập viết bản tinHướng dẫn 1. Phân tích cấu trúc, dung lượng và loại bản tin (Bài tập 1, SGK, tr....

Tuần 15 – Đọc thêm: Tinh thần thể dục

Tuần 15 - Đọc thêm: Tinh thần thể dụcHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Công Hoan (1903 - 1977),...

Tuần 15 – Đọc thêm” “Vi hành”

Tuần 15 - Đọc thêm" "Vi hành"Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Năm 1922, thực dân Pháp đưa vua bù...

Tuần 15 – Đọc thêm" "Vi hành"

Tuần 15 - Đọc thêm" "Vi hành"Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Năm 1922, thực dân Pháp đưa vua bù...

Tuần 15 – Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)

Tuần 15 - Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Hồ Biểu Chánh (1885 -...

Tuần 14 – Bản tin

Tuần 14 - Bản tinHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Bản tin là một thể loại báo chí nhằm đưa...

Tuần 14 – Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong...

Tuần 14 - Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câuHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1....

Tuần 14 – Chí Phèo (tiếp theo)

Tuần 14 - Chí Phèo (tiếp theo)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Phần hai: Tác phẩm 1. Truyện ngắn Chí Phèo nguyên...