Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Đề bài: Kể chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một nữ...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ Hướng dẫn * Bài tập 1: Lời giải: a) Em hoàn toàn đồng ý...

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II

Soạn bài: Ôn tập giữa học kì II Hướng dẫn Tiết 1 * Bài tập 1 Học sinh ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. * Bài tập...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Hướng dẫn Kể một kỉ niệm về thầy giáo hoặc cô giáo của em,...

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Hướng dẫn Ví dụ: Trần Thủ Độ - Hãy để tôi gọi hắn đến xem sao (Gọi lính...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống

Soạn bài: Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống Hướng dẫn * Bài tập 1: Lời giải: Đáp án c là đúng. Truyền thống: Lối...

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại

Soạn bài: Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại Hướng dẫn Bài tập 1: Đọc thầm đoạn trích truyện Thái Sư Trần Thủ Độ. Bài tập...

Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật

Soạn bài: Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật Hướng dẫn Tả cái đồng hồ báo thức Dàn ý chi tiết 1) Mở bài: - Nhân dịp...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ...

Soạn bài: Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng Hướng dẫn I. NHẬN XÉT * Bài tập 1: Lời giải: Câu...

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc

Soạn bài: Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc Hướng dẫn Học sinh tự tìm chọn một câu chuyện để kể theo đúng yêu cầu...