Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng

Soạn bài: Luyện tập viết hợp đồng Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mục đích của hợp đồng là : Ghi...

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt

Soạn bài: Ôn tập phần tiếng Việt Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ôn các khái niệm khởi ngữ, thành phần biệt...

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)

Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Từ ngữ địa phương là một phần quan...

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)Hướng dẫn I KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mác-xim Go-rơ-ki (1868 - 1936) là bút danh của...

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)Hướng dẫn Câu 7. Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 so...

Cố hương

Cố hươngHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc,...

Ôn tập phần Tập làm văn

Ôn tập phần Tập làm vănHướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Thấy được đặc trưng hai loại văn bản thuyết...

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những trường hợp cần viết thư (điện) chúc...

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng ViệtHướng dẫn Bài tập 1 Những từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu vừa tả cảnh, vừa tả...

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được các bộ phận hình thành nền...