Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đạiHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Kiến thức về tên tác phẩm, thể...

Chiếc lược ngà (trích)

Chiếc lược ngà (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Quang Sáng (1932 - 2014), quê ở huyện Chợ Mới,...

Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Người kể chuyện trong văn bản tự sựHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Trong văn bản tự sự luôn...

Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự

Viết bài tập làm văn số 3 - Văn tự sựHướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Muốn viết bài tốt,...

Lặng lẽ Sa Pa (trích)

Lặng lẽ Sa Pa (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Thành Long (1925 - 1991) quê ở huyện Duy...

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sựHướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Đối...

Làng (trích)

Làng (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nhà văn Kim Lân tên khai sinh là Nguyễn Văn Tài (1920 -...

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luậnHướng dẫn I - NHỮNG ĐIỂM CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Cần...

Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)

Tổng kết từ vựng (Luyện tập tổng hợp)Hướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Vận dụng kiến thức về từ vựng...

Ánh trăng

Ánh trăngHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Duy tên khai sinh là Nguyễn Duy Nhuệ, sinh năm 1948, quê...