Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Soạn bài: Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Tóm tắt văn bản tự sự...

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng

Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng Hướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Từ vựng là lĩnh vực năng động...

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo)

Soạn bài: Các phương châm hội thoại (tiếp theo) Hướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ngoài phương châm về lượng và phương...

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)

Những đứa trẻ (trích Thời thơ ấu)Hướng dẫn I KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Mác-xim Go-rơ-ki (1868 - 1936) là bút danh của...

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)

Ôn tập phần Tập làm văn (tiếp theo)Hướng dẫn Câu 7. Các nội dung về văn bản tự sự đã học ở lớp 9 so...

Cố hương

Cố hươngHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lỗ Tấn (1881 - 1936) là nhà văn nổi tiếng Trung Quốc,...

Ôn tập phần Tập làm văn

Ôn tập phần Tập làm vănHướng dẫn I - NỘI DUNG CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG - Thấy được đặc trưng hai loại văn bản thuyết...

Kiểm tra phần Tiếng Việt

Kiểm tra phần Tiếng ViệtHướng dẫn Bài tập 1 Những từ láy nao nao, nho nhỏ, sè sè, rầu rầu vừa tả cảnh, vừa tả...

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Kiểm tra về thơ và truyện hiện đạiHướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Kiến thức về tên tác phẩm, thể...

Chiếc lược ngà (trích)

Chiếc lược ngà (trích)Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Quang Sáng (1932 - 2014), quê ở huyện Chợ Mới,...