Bài văn hay lớp 12

MS435 – Nghị luận xã hội về tình thương
T2, 08 / 2019 8:05 chiều
MS435 – Nghị luận xã hội về tình thương Bài làm Cuộc sống ngày nay ta đã biết rằng có vô vàn những điều mới lạ, và trong đó có những thứ khiến c[...]
MS433 – Nghị luận xã hội về sự thành công
T2, 08 / 2019 8:03 chiều
MS433 – Nghị luận xã hội về sự thành công Bài làm Đã có bao giờ mà bạn đã tự mình định nghĩa “sự thành công” theo cách hiểu của riêng bạn? Và có[...]
MS431 – Nghị luận xã hội về sự chia sẻ
T2, 08 / 2019 8:02 chiều
MS431 – Nghị luận xã hội về sự chia sẻ Bài làm Trong cuộc sống đã là con người sống không có tình thương thì chẳng khác gì thú vật, và nó như cũ[...]