Soạn văn lớp 9 tập 2

Tổng kết phần Tập làm văn
T7, 02 / 2018 11:50 chiều
Tổng kết phần Tập làm văn Hướng dẫn I – CÁC KIỂU VĂN BẢN ĐÃ HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH Đọc bảng tổng kết t[...]
Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Những trường hợp cần viết thư (điện)[...]
Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:18 chiều
Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn I – KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được các bộ phận hình thà[...]