Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)

Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được các bộ phận hình thành nền...

Tổng kết phần Văn học

Tổng kết phần Văn học Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Ôn tập, củng cố kiến thức về các thể loại...

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)

Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Lưu Quang Vũ (1948 - 1988), sinh tại...

Tổng kết phần Văn học nước ngoài

Tổng kết phần Văn học nước ngoài Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được những tác phẩm văn học nước...

Bắc Sơn (trích hồi bốn)

Bắc Sơn (trích hồi bốn) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nguyễn Huy Tưởng (1912 - 1960) quêởxã Dục Tú, huyện...

Luyện tập viết hợp đồng

Luyện tập viết hợp đồng Hướng dẫn Bài tập 1 Khởi ngữ của câu là "mắt tôi". Viết lại thành câu không có khởi ngữ : Nhìn mắt...

Kiểm tra về truyện

Kiểm tra về truyện Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG Ôn tập theo các nội dung sau : - Nắm chắc tên tác...

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã)

Con chó Bấc (trích Tiếng gọi nơi hoang dã) Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Giắc Lân-đơn (1876 - 1916) là...

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo)

Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) Hướng dẫn C. THÀNH PHẦN CÂU Phần 1. Thành phần chính và thành phần phụ Bài tập 1 a) Thành phần chính...

Ôn tập về truyện

Ôn tập về truyện Hướng dẫn I - KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN NẮM VỮNG 1. Nắm được những tác phẩm truyện đã học trong chương trình...