Soạn Tiếng Việt lớp 3 tập 1

Ôn cuối học kì I
T3, 02 / 2018 2:02 sáng
Ôn cuối học kì I Hướng dẫn TIẾT 1 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Nghe – Viết: RỪNG CÂY TRONG NẮNG TIẾT 2 1. Ôn luyện tập đọc và học [...]
Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn
T3, 02 / 2018 2:01 sáng
Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn Hướng dẫn + Tập làm văn Em hãy viết một bức thư ngắn (khoảng 10 câu) cho bạn, kể những điều em biết về thành[...]
Tập đọc: Âm thanh thành phố
T3, 02 / 2018 2:01 sáng
Tập đọc: Âm thanh thành phố Hướng dẫn Trả lời câu hỏi 1. Hằng ngày, anh Hải nghe thấy những âm thanh nào? Trả lời: Hằng ngày, anh Hải nghe thấy tiếng [...]
Tập đọc: Anh đom đóm
T3, 02 / 2018 2:01 sáng
Tập đọc: Anh đom đóm Hướng dẫn + Trả lời câu hỏi 1. Anh Đóm lên đèn đi đâu? Trả lời: Anh Đóm lên đèn đi gác suốt đêm lo cho người ngủ. 2. Anh Đóm thấy[...]