Soạn văn lớp 9 tập 2 rút gọn

Bài 34 – Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Bài 34 – Thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi Hướng dẫn I. NHỮNG TRƯỜNG HỢP CẦN VIẾT THƯ (ĐIỆN) CHÚC MỪNG VÀ THĂM HỎI a) Một số trường hợp cụ thể cầ[...]
Bài 34 – Tổng kết phần Văn học (tiếp theo)
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Bài 34 – Tổng kết phần Văn học (tiếp theo) Hướng dẫn A. HƯỚNG DẪN HỌC BÀI 1. Ghi lại tên tác phẩm, tác giả, thể loại của tác phẩm (hoặc đoạn trí[...]
Bài 33 – Tôi và chúng ta (trích cảnh ba)
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Bài 33 – Tôi và chúng ta (trích cảnh ba) Hướng dẫn I. ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM – Lưu Quang Vũ (1948 – 1988) vừa là nhà thơ, vừa [...]
Bài 32 – Bắc Sơn (trích hồi bốn)
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Bài 32 – Bắc Sơn (trích hồi bốn) Hướng dẫn I. ĐÔI NÉT VỀ TÁC GIẢ, TÁC PHẨM – Nguyễn Huy Tưởng (1912 – 1960) là một trong những nhà v[...]
Bài 31 – Luyện tập viết hợp đồng
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Bài 31 – Luyện tập viết hợp đồng Hướng dẫn I. ÔN TẬP LÍ THUYẾT 1. Hợp đồng là loại văn bản có tính chất pháp lí ghi lại nội dung thỏa thuận về t[...]
Bài 31 – Kiểm tra phần Tiếng Việt
T4, 01 / 2018 1:08 chiều
Bài 31 – Kiểm tra phần Tiếng Việt Hướng dẫn 1. Câu có khởi ngữ là câu: – Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống đượ[...]